Регулациите се променят и ние се променяме с тях!

Адвокат Алексей Марков е най-младият в групата на PPG Lawyers с опит в процесуалното представителство и познания в правото на ЕС.

Алексей завършва в Нов Български Университет (Магистър по право, 2015 г.), като преди това е изучавал компютърни и политически науки в Американски Университет в България. През 2017 г. Алексей завършва и следдипломна квалификация по Право на ЕС в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Член е на Адвокатска колегия – Монтана.

Започва своята практика като стажант в адвокатска кантора още през 2012г., където успява да положи основите на своето юридическо развитие, работейки с адвокати натрупали дългогодишен опит и познания.

Днес Алексей продължава амбициозно да надгражда своите познания и опит в публичноправните науки и регулациите. Паралелно с това,осъществява правни консултации и процесуално представителство в сферата на гражданското и административното право.