Данъци

Съветваме клиентите си по данъчни въпроси на експертно ниво във всички ключови отрасли. Компаниите, които се обръщат към нас разчитат на цялостни данъчни правни услуги за корпоративни, финансови и сделки с недвижими имоти. Експертизата ни покрива разрешаване на комплексни казуси относно данъци върху доходите на физически лица, ДДС, корпоративни данъци и др.

Съдействаме на клиентите си във връзка с:

  • Транзакции
  • Преструктуриране (Сливания и придобивания)
  • Прехвърляне на собственост
  • Проблеми на двойното данъчно облагане
  • ДДС облагане
  • Трансферно ценообразуванеи т.н.