Енергетика и oколна среда

Пазарът на енергия е силно регулиран, като регулациите постоянно се променят.

Ние ви помагаме да прецените и да се възползвате от възможностите и предизвикателствата в енергийния и екологичния сектор. Консултираме ви в целия процес по спазване на законодателството в областта на енергетиката и стоим зад усилията в посока преход към нисковъглеродна икономика!

Предлагаме правни консултации във всички енергийни подсектори:

  • Възобновяеми енергийни източници
  • Захранване и комунални услуги
  • Нефт и газ
  • Вода

Нашият екип „Енергетиката и околната среда“ осигурява пълно обслужване по въпроси, свързани с различни транзакции и по регулаторни въпроси. Независимо дали проектирате и изграждате електроцентрали, бихте искали да купите фотоволтаици, да дистрибутирате енергия или природни ресурси, да търгувате с емисии – ние бихме могли да ви съдействаме във връзка със:

  • Структурирането на сделките
  • Извършването на правeн анализ
  • Изготвянето и договарянето на споразуменията за сключването на сделките и тяхното финансиране
  • Регулаторна стратегия
  • Подаване на искания за получаване на разрешителни и лицензи от регулаторните органи и преговори с компетентните органи за постигане на желания резултат
  • Представителство пред административните контролни органи и съда

Ние консултираме нашите клиенти и относно спазването на изискванията за опазване на околната среда и управление на отпадъците, както и събирането, транспортирането, третирането, преработването, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, определянето на изпълнители на регионални депа за неопасни отпадъци и др.

Екипът е със сериозното предимство да притежава задълбочен опит в областта на екологичното право, както и професионално разбиране на проблемите на екологията извън правната регулация, тъй като работим с първият български юрист с магистратура по екология.