Технологии и медии

В индустриите, свързани с технологии и медии регулаторните инструменти са решаващ фактор за успешното развитие на бизнеса. Съответствието със законовите изисквания преплита редица регулации – електронни съобщения, закони за радио и телевизия, електронна търговия, лични данни, защита на потребителите, интелектуална собственост и много други. Доставката на медийно съдържание е друга основна област на телекомуникационната индустрия, която е много актуална  днес.

Ние предлагаме услуги на  TMT индустрията и свързаните с нея сектори, като екипът ни „Технологии и медии“ консултира нашите клиенти по всички икономически значими въпроси, възникващи в тези индустрии.

Предоставяме консултации в следните области:

  • B2B и B2C търговия, интернет, уебсайт и онлайн договори
  • Правни анализи при сливания и придобивания на компании от тези сектори
  • ИТ и IP услуги и лицензиране на софтуер
  • Спазване на нормативната уредба относно защита на личните данни, поверителност и защита на потребителите
  • Разработка на хардуер, софтуер и/или мобилни приложения
  • Хостинг и управление на съдържанието
  • Въпроси, свързани с правото за защита на конкуренцията и антитръстовите правила
  • Аутсорсинг
  • Трансфер на технологии и др.