Няма нужда да предполагате, когато разполагате с нас!

Георги Георгиев е външен консултант на PPG Lawyers и адвокат с повече от 20 годишна кариера и сериозен опит в консултирането на клиенти на национално и международно ниво по проблеми от естеството на търговското и данъчното право. Той е разпознаваем и търсен юрист, като повечето големи проекти, по които е работил успешно, са не само изключително сложни от гледна точка на правоприлагането, но също така са били от широк обществен интерес, поради мащаба и/или предмета си.

Георги е консултирал един от първите телекомуникационни оператори в България по всякви въпроси от данъчен, далекосъобщителен и търговско-правен характер. Той е един от ръководителите на българския екип от юристи по двете последователни сделки по прехвърлянето на 100% от акциите на този телеком оператор, които за времето си са представлявали най-големите транзакции за съответната календарна година в страната.

Повече от 10 години Георги е бил консултант на голям частен инвеститор по различни търговски и административни въпроси в България и чужбина.

Георги е изключително ценен експерт в разрешаването на комплексни данъчни въпроси. Експертизата му е фокусирана в търговски и финансово-данъчни проблеми, свързани с дългови и капиталови инвестиции, споразумения за финансиране, сливания и придобивания, споразумения между акционери и други търговски договори.

Клиентите ценят способността на Георги да създава ясни, лесни за приложение и стабилни решения по сложни въпроси. Той има дългогодишен опит в структурирането и изпълнението на финансирането на придобивания, както и в успешно процесуално представителство на клиенти във вътрешни и външни разследвания, одити и данъчни спорове.

Георги работи на български, английски и руски език.