PPG Lawyers са тук, за да разберат Вашите проблеми и да ги решат вместо Вас

Д-р Ирена Георгиева е основател и управител на PPG Lawyers. Тя е адвокат с повече от петнадесет години опит в консултирането по проблеми в областта на обществените поръчки и регулацията за защита на данните.

Експертизата и практиката в тези регулаторни области позволяват на Ирена да консултира клиенти от различни отрасли на местния пазар и да им предоставя конструктивни решения и съвети.

Ирена е изградила екип oт мотивирани адвокати и консултанти с дългогодишен опит, тясно специализирани в областите, за които PPG Lawyers предлага правни консултации.

Завършила е право в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ (Магистър по право, 2003 г.). Притежава следдипломна квалификация от Университета за национално и световно стопанство (Счетоводство с програмен продукт, 2005 г.). Докторската си степен получава от университета в Грьонинген, Холандия, като защитава дисертация на тема обществени поръчки и корупция (PhD, 2015 г.). През 2021 г. тя също така се сертифицира като мениджър по поверителността на информацията (CIPM), с акредитациите на Международната асоциация на специалистите по за защита на личните данни (IAPP) и Американския национален институт за стандарти (ANSI).

Тя е член на Софийската адвокатска колегия и на Международната асоциация на специалистите по защита на личните данни (IAPP), академичен член на Университета в Грьонинген, Холандия и на Академичната мрежа за обществени поръчки (PLAN) към университета в Нотингам, Великобритания, както и член на Съвета на жените в бизнеса в България. Владее английски и немски език.

Като специалист по обществени поръчки, Ирена е автор на монографията „Фокус-мокус: гледай, но не виждай!: Сравнителен анализ на правилата за прозрачност и неспособността им да се борят с корупцията в системата на българските обществени поръчки“ [‘Hocus-pocus: look, but do not see!: A comparative analysis of the transparency rules and their failure to fight corruption in the Bulgarian public procurement system’], 2015 г., ISBN: 978 -90-367-8325-5 (печатна версия), ISBN: 978-90-367-8324-8 (еверсия), Унив.  Грьонинген, Холандия.

През 2017 г. по покана на Springer International Publishing AG тя публикува втора книга по темата – „Използването на прозрачността срещу корупцията в обществените поръчки: Сравнителен анализ на правилата за прозрачност и неспособността им да се справят с корупцията“ [‘Using Transparency Against Corruption in Public Procurement: A Comparative Analysis of the Transparency Rules and their Failure to Combat Corruption’], ISBN: 978-3-319-51303-4 (печатна версия), ISBN: 978-3-319-51304-1 (електронна версия).

В областта на защитата на личните данни тя е съавтор на разработка на Kluwer Law International на тема защита на данните по отношение на България – „Eлектронното събиране на доказателства и защитата на личните данни: Практическо ръководство“ [‘Ediscovery and Data Privacy: A Practical Guide’], редактори: K. Норда, С. Ханлозер, Глава 5.3 (България), 2010 г., ISBN 9041133453, Kluwer Law International.

Ирена е автор и на множество публикации в специализирани и неспециализирани медии в областта на обществените поръчки, публично-частното партньорство, защитата на личните данни. Тя участва като лектор в много професионални семинари и дискусии в областта на обществените поръчки и личните данни в страната и в чужбина. Организатор е и на първата „Международна конференция по обществени поръчки, проведена съвместно с НБУ през 2019 г.