Конкурирайте се по правилата – те създават конкуренцията!

Мария Папазова е партньор в PPG Lawyers и адвокат – експерт, с повече от 15 години опит, в областта на правото за защита на конкуренцията и правото за защита на потребителите. В своята практика, тя предоставя консултации по широка гама от въпроси и в двете области на национални и мултинационални компании в сектори като горива, енергетика, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, телекомуникации, електроника, медия, застраховане, фармация, транспорт, производство и търговия с хартия и картони и др. За клиентите си от тези сектори тя изготвя програми за съответствие с правилата на конкуренция, провежда одити и обучения. В хода на работата, първо като експерт в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), а после и като консултант, тя придобива и сериозен опит в областта на държавните помощи.

Мария представлява успешно свои клиенти в производства пред КЗК и Върховния административен съд (ВАС) по разследване на картели, злоупотреба с господстващо положение и нелоялна конкуренция, както и в производства по секторни анализи. През годините тя е работила по оценка и уведомяване на КЗК на редица сделки по придобиване. Признание за нейните професионални качества е и ежегодното й класиране в Chambers Europe Guide – Bulgaria, Competition/Antitrust.

Завършила е право в Софийски университет “Св. Климент Охридски” (Магистър по право, 1998 г.). Притежава и втора магистърска степен от Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen Nürnberg, Нюрнберг, Германия (LL.M., 2003 г.), където е защитила магистърска работа на тема “Взаимоотношението между контрола върху концентрациите на стопанска дейност в ЕС и Германия”. Освен това разширява своята експертиза в областта на правото за защита на конкуренцията и с придобиването на квалификация по Икономика за право за защита на конкуренцията (Economics for Competition Law, 2013 г.) в King’s College, Лондон, Великобритания.

По време на работата си в КЗК, тя прави стаж в Главна дирекция “Конкуренция” на Европейската комисия. Член е на Софийската адвокатска колегия.

Мария е автор на множество статии и публикации в международни и български издания по различни теми от областта на защитата на конкуренцията и правата на потребителите.