Не се колебайте да попитате, защото ние сме готови да отговорим

Радостина Узунова е консултант по обществени поръчки в PPG Lawyers. Завършила е финанси в Университета за национално и световно стопанство (Магистър по икономика и финанси, 1998 г.). Притежава допълнителни квалификации в областта на сливанията, вливанията и създаването на съвместни предприятия, отказа от търговия, както и по отношение на всички нови аспекти от Закона за обществените поръчки и неговото прилагане в България. Владее английски и немски език.

През последните 10 години Радостина гради своята експертиза основно в работата си по проблеми в областта на процедурите по обществени поръчки, както и икономическите аспекти на конкурентното законодателство в страната и неговата връзка с процеса по възлагане на поръчки. Тя консултира както възложители по отношение на изготвянето на законосъобразна и недискриминационна документация за техните специфични поръчки, така и изпълнители, относно организирането на оферти, съобразяването с изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове и т.н.

Радостина е автор на публикации в специализирани издания посветени на икономическите анализи, използвани в конкурентното право, както и хищническото ценообразуване. Тя е чест участник в професионални семинари в областта на обществените поръчки и конкурентното право. Занимава се и с провеждането на трейнинг програми и обучителни сесии за клиенти на PPG Lawyers, които имат конкретна необходимост от разясняването на по-комплексни аспекти от приложението на правната рамка на обществените поръчки.

Радостина е одобрена и вписана като външен експерт в Списъка на външните експерти към Агенцията по обществени поръчки, с номер: BE-1360.