Киберсигурност

Oтдавна вече кибератаките и нуждата от защита от тях не звучат като епизод от научнo-фантастичен сериал. Всеки бизнес може да бъде обект на атака и трябва да знае какви права има, за да изгради своята система за защита, но същевременно да е в съответствие с правните изисквания. Ако по отношение на множеството ИТ решения материята не е нова, то законодателните решения са все още „пресни“ и неясни за голяма част от клиентите. Налагат се и чести промени на европейско ниво, което също затруднява бизнеса в проследяването на очакваното съответствие със приложимото законодателство.

Ние ви помагагаме, като:

  • правим оценка на риска на база документацията и системите, които ползвате
  • подготвим/ревизираме вътрешните ви процедури и политики, така че да са работещи, приложими и лесно разбираеми за служителите ви
  • анализираме инциденти и ви консултираме на база изводите от тях
  • анализираме с подробности за вашата компания поверителността и сигурност на данните , програмата за управление на сигурността и данните и съставямя план за подобрение на съответствието
  • провеждаме правни анализи, за да определим приложимите закони за поверителност и киберсигурност и обобщаваме правните изисквания за вас
  • работим с вашите служители, като ги обучаваме да разпознават изискванията по закон и/или реакциите при инцидент или друга заплаха за киберсигурността на компанията.