Защита на потребителите

Когато търгувате със стоки или услуги, насочени директно към потребителите, независимо дали в традиционни търговски обекти или онлайн, трябва да съобразите редица нормативни изисквания.

Ние предоставяме правни съвети и съдействие, свързани със:

 • Обявяването на цени на стоките или услугите
 • Съдържанието на информациятаза стоките и услугите към потребителите и начина на предоставяне й
 • Съдържанието и общите условия на електронния магазин
 • Обявяването на промоции и намаления
 • Избягването на нелоялни търговски практики и нелоялни реклами
 • Безопасността на стоките
 • Съответствие на стоките и услугите с нормативните изисквания
 • Съдържанието и изискванията към търговските гаранции
 • Предявяване и уреждане на рекламации на потребителите
 • Спорове с потребители пред компетентните органи и съда
 • Одити за съответствие с регулаторната рамка