Защита на потребителите

Независимо дали сте производители или търговци в традиционни търговски обекти или онлайн, когато Вашият бизнес е насочен директно към потребителите, Вие трябва да съобразите редица нормативни изисквания, за:

  • Начина, по който обявявате цените на стоките или услугите, които предлагате, към потребителите
  • Съдържанието на информацията, която предоставяте на потребителите, както и за начина, по който им я предоставяте
  • Съдържанието на договорите, с които предлагате стоки или услуги извън търговските обекти и от разстояние (напр. при търговия онлайн)
  • Начина на обявяване на различни промоции и намаления
  • Избягването на нелоялни търговски практики
  • Осигуряване безопасността на стоките
  • Съответствие на стоките и услугите, които предлагате с редица нормативни изисквания
  • Съдържанието и изискванията към търговски гаранции
  • Реда за предявяване и уреждане на рекламации на потребителите
  • Решаване спорове с потребители пред компетентните органи и съда

Ние можем да Ви помогнем при решаването на всички въпроси свързани с информирането на и комуникацията с потребителите, както и при решаване на спорове с тях.

Нашият опит в консултирането на бизнеса в различни сектори като горива, продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки в традиционни търговски обекти и онлайн търговия ще спести Вашето време и ще Ви осигури спокойствие по отношение съобразяването с нормативната база. Ние от PPG Lawyers сме подготвени да Ви окажем съдействие във всеки един етап от разрешаването на спорове с потребителите – от директна комуникация до воденето на производства пред компетентните административни органи и съда.